Rubriky
Business

Proces likvidácie firmy

Rozhodli ste sa pre ukončenie vašej podnikateľskej aktivity a k jej úplnému výmazu z Obchodného registra. Zvážili ste všetky možnosti, pre a proti a pristupujete s samotnej likvidácii spoločnosti. Tento proces môžete zveriť do zodpovednosti nám, vybavíme všetko, čo je potrebné a nevyhnutné. Na začiatok je potrebné prijatie rozhodnutia o zrušení vašej spoločnosti. Nasleduje niekoľko ďalších krokov, ktoré vedú k likvidácii firmy. Vybavovanie, podpisovanie, styk s úradmi a inštitúciami a komunikácia s nimi. Neznie vám to pôsobivo a najradšej by ste sa tomu vyhli a mali to už sa sebou? V tom prípade sme tu pre vás s našimi dlhoročnými skúsenosťami na trhu v rôznych oblastiach obchodu a podnikania. Zverte sa do našich rúk a máte o vaše záležitosti postarané a problémy vyriešené. Na jednotlivé úkony dohliada tím špecializovaných odborníkov pod záštitou našej sprostredkovateľskej spoločnosti. Pri likvidácii firmy sa nevyhnete mimoriadnej účtovnej závierke, vyhotoveniu zoznamu majetku a iným ekonomickým záležitostiam.

ukončenie podnikania

Ak cítite, že je to už nad limit vášho pôsobenia, neváhajte nás osloviť a máte po starostiach. Váš čas môžete využiť efektívnejšie a vložiť ho do produktívnych aktivít, ktoré sa vám pre dané obdobie hodia a rezonujú s vami. Likvidácia firmy pretrváva niekoľko mesiacov od podania jej návrhu a sprevádza ju množstvo relevantných povinností vyplývajúcich zo zákona.

zatvorenie firmy

V našej kompetencii je prevzatie celej spoločnosti pri jej vstupe do likvidácie a zaistenie priaznivého priebehu celého procesu až do úspešného konca. Vaša spoločnosť nemusí byť v ideálnom stave, môžu to byť krízové situácie, ktoré vás privedú k rozhodnutiu pre likvidáciu firmy, ale s tým si nerobte starosti a vyhnite sa zbytočnému stresu. Využívame právne služby a postupujeme na základe platnej legislatívy v danej krajine. Pracujeme odborne a dôkladne a zbavujeme spoločností, ktoré sú v zlom ekonomickom stave, dlhov. Vy tak môžete pokojne spávať, že ste sa rozhodli správne a vysporiadali s náležitosťami spojenými s procesom likvidácie firmy.