Rubriky
Business

Prečo je výhodné kúpiť ready made firmu s DPH?

Našťastie tu vždy existuje cesta, ako sa dá podnikateľský plán rozbehnúť rýchlejšie a legálne si skrátiť byrokratické postupy, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou pri zakladaní novej firmy. Veľa súčasných podnikateľov už vie, že tou praktickejšou cestou je predaj firmy platca dph. Kúpiť si predzalozenú firmu, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri a rovnako tak je aj zaregistrovaným platcom DPH.

Najčastejšie sa vyskytujúcimi podnikateľskými subjektmi sú na Slovensku spoločnosti s ručením obmedzeným. Aj tieto predzaložené subjekty určené na predaj majú formu s.r.o. a konkrétne sa pri nich stretávame s označením ready made s.r.o.

Podnikateľ, úspech, palec hore

Aké sú ich výhody?

Na úvod si spravme stručnú charakteristiku. Pod pojmom ready made s.r.o. si predstavíme spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorých princíp spočíva v ich predaji. Sú tu od toho a respektíve pre toho, kto chce rozbehnúť svoj podnikateľský plán a chce sa stať vlastníkom firmy bez toho, aby musel nejakú obchodnú spoločnosť sám zakladať. Výhodou tejto kúpy je hlavne časová úspora v porovnaní so zakladaním nového podniku- jeho zápisom do Obchodného registra a registráciou na daňový úrad.

Podnikateľ, kravata

Vo všeobecnosti sa od takýchto ready made s.r.o. očakáva že:

  • Prešli platným zápisom do Obchodného registra, majú pridelených niekoľko živnostenských opatrení a splatené minimálne základné imanie.
  • Sú zaregistrované pre DPH.
  • Nenesú so sebou žiadne nevybavené pohľadávky a záväzky zo svojej minulosti alebo boli založené len nedávno za účelom predaja a žiadnu obchodnú históriu za sebou nemajú.
  • Sú pripravené pre okamžitý prevod svojho obchodného podielu na nového vlastníka.

Zamerajme sa však konkrétnejšie aj na výhody z hľadiska kúpy ready made firmy, ktorá je zaregistrovaným platcom DPH:

  • Možnosť odrátať si DPH pri prvých väčších firemných nákupoch.
  • So zaregistrovanou firmou na daňovom úrade nehrozí pridelenie daňovej zábezpeky (ktorá pri nezaregistrovaných subjektoch môže byť likvidačne vysoká).

Rubriky
Business

Sex priváty dobývajú trh so sexom.

Veľa mužov využívajúcich služby erotických salónov prechádzajú v súčasnosti na ponuky sex privátov. Dôvodov je viacero, no niektorí iba chcú vyskúšať niečo nové. Ale sú tu aj niektoré praktické dôvody, ktoré prispievajú k prechodu k sex privátom. V prvom rade je to nízky stupeň diskrétnosti, ktorí erotické salóny nedokážu v potrebnej miere nikdy zabezpečiť. Predsa len je tam hustejšia premávka mužov z jedného mesta alebo okresu, takže pravdepodobnosť, že stretnete niekoho známeho, je veľmi vysoká. A to veľa mužov odrádza od návštevy týchto miest. Niekedy aj auto parkujúce pred takýmto salónom môže byť zdrojom nepríjemných problémov. Druhý oveľa prozaickejší dôvod je cena. Ceny v salónoch sú oveľa vyššie ako na sex privátoch. A ak tam zaplatíte ešte niekoľko predražených drinkov, tak z výslednej sumy sa vám zatočí hlava.

atraktívna žena

Takže aj tieto dôvody prispievajú dnes k rozmachu sex privátov. Tieto majú určité špecifiká, ktoré priťahujú stále viac klientov. Taká predstava, že na sex priváte môžete stretnúť ženu, ktorú poznáte z videnia a býva niekde nablízku, je pre niekoho veľmi vzrušujúca. Takto naozaj môžete v ponuke sex privátov spoznať študentku, ktorá býva v paneláku oproti. Kľudne môžete byť z Trnavy, a na stránke sex privát Trnava spoznáte dievča, ktoré ste včera stretli v potravinách. Aj takéto príjemné situácie prinášajú sex priváty. Veľa takýchto ponúk je dnes aj z malých miest, takže tam už naozaj nie je problém stretnúť na stránke ponúkajúcej sexuálne platené služby známe dievča.

žena v posteli

No aj na pri návšteve sex privátov si dávajte pozor na niektoré veci. Ak dievča veľmi ľahko pristúpi na sex bez ochrany, môže tu byť veľké riziko prenosných chorôb. Určite takto ľahko súhlasí s touto možnosťou aj s pánmi pred vami, takže pozor na takéto dievčatá. A samozrejme neverte všetkým recenziám. Najviac informácií získate pri telefonickom kontakte so slečnou, ktorú ste si vybrali a aj z jej prejavu v telefóne. Dajte na prvý dojem, ktorý počas takého prvého telefonického kontaktu získate.