Rubriky
Business

Prečo je výhodné kúpiť ready made firmu s DPH?

Našťastie tu vždy existuje cesta, ako sa dá podnikateľský plán rozbehnúť rýchlejšie a legálne si skrátiť byrokratické postupy, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou pri zakladaní novej firmy. Veľa súčasných podnikateľov už vie, že tou praktickejšou cestou je predaj firmy platca dph. Kúpiť si predzalozenú firmu, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri a rovnako tak je aj zaregistrovaným platcom DPH.

Najčastejšie sa vyskytujúcimi podnikateľskými subjektmi sú na Slovensku spoločnosti s ručením obmedzeným. Aj tieto predzaložené subjekty určené na predaj majú formu s.r.o. a konkrétne sa pri nich stretávame s označením ready made s.r.o.

Podnikateľ, úspech, palec hore

Aké sú ich výhody?

Na úvod si spravme stručnú charakteristiku. Pod pojmom ready made s.r.o. si predstavíme spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorých princíp spočíva v ich predaji. Sú tu od toho a respektíve pre toho, kto chce rozbehnúť svoj podnikateľský plán a chce sa stať vlastníkom firmy bez toho, aby musel nejakú obchodnú spoločnosť sám zakladať. Výhodou tejto kúpy je hlavne časová úspora v porovnaní so zakladaním nového podniku- jeho zápisom do Obchodného registra a registráciou na daňový úrad.

Podnikateľ, kravata

Vo všeobecnosti sa od takýchto ready made s.r.o. očakáva že:

  • Prešli platným zápisom do Obchodného registra, majú pridelených niekoľko živnostenských opatrení a splatené minimálne základné imanie.
  • Sú zaregistrované pre DPH.
  • Nenesú so sebou žiadne nevybavené pohľadávky a záväzky zo svojej minulosti alebo boli založené len nedávno za účelom predaja a žiadnu obchodnú históriu za sebou nemajú.
  • Sú pripravené pre okamžitý prevod svojho obchodného podielu na nového vlastníka.

Zamerajme sa však konkrétnejšie aj na výhody z hľadiska kúpy ready made firmy, ktorá je zaregistrovaným platcom DPH:

  • Možnosť odrátať si DPH pri prvých väčších firemných nákupoch.
  • So zaregistrovanou firmou na daňovom úrade nehrozí pridelenie daňovej zábezpeky (ktorá pri nezaregistrovaných subjektoch môže byť likvidačne vysoká).