Rubriky
Www

Copywriter vás zviditeľní a pritiahne k vám potenciálnych zákazníkov

S pojmom copywriting sa v súčasnosti stretávame hlavne pri téme internetový marketing. Pozornosť by mu mali venovať podnikatelia, ktorí túžia po propagácii vo forme článkov a textov, ktoré vedia nadviazať kontakty s verejnosťou.

Teda áno, ide o články a texty, ktoré na čitateľa pôsobia atraktívne, vedia ho zaujať a ideálne pohnúť k nejakej akcii, čiže napríklad k vytvoreniu objednávky. Minimálne v ňom vytvoriť záujem a myšlienky, ktoré ho v najbližšej dobe budú tiahnuť k uskutočneniu konverzie. Práve táto forma reklamy je sympatická, pretože sa líši od množstva reklám, ktoré pôsobia otravne a spoločnosť ich začína ignorovať. Textový obsah a článok tematicky blízky svojim záujmom si však prečíta rád asi každý. A navyše bežný užívateľ netuší, že v takomto obsahu vie byť šikovne zakomponovaný reklamný charakter.

písanie, notebook

Je to spojenie reklamného, informatívneho a zároveň „priateľského“ textu s ľudským charakterom. Teda skôr, než o nejaký umelý a nútený obsah musí byť hlavne kreatívny a rozumieť ľudským potrebám.

Z tejto stručnej charakteristiky vyplýva, že nie vždy sú teda napríklad potrebné odborné vety a ťažké výrazy. Toto tvrdenie je však otázne, pretože vo veľkej miere záleží na cieľovej skupine, ktorej chcete konkrétne služby prezentovať. A práve jazyku a mentalite tejto skupiny sa musí prispôsobiť písanie.

macbook, dievča

Copywriting ako celok môžeme rozdeliť na reklamné, seo a pr články. Význam reklamných sme si vysvetlili. Tie s prívlastkom seo sú zasa funkčné z hľadiska lepšieho postavenia vašej stránky vo vyhľadávačoch, tvoria sa s cieľom podporiť kvalitnú seo optimalizáciu. Veľmi záujmovo ale pôsobia tie, čo majú za úlohu budovať vzťahy s verejnosťou (Public Relations). Vedia byť kreatívne a zároveň informatívne, ich úlohou je rozšíriť povedomie verejnosti o konkrétnych službách, produktoch a o tiež vás, ako o poskytovateľovi týchto služieb.